Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM, prin Filiala Călărași, este interesat în crearea şi dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri din sectorul productiv, cu alţi agenţi economici, cu institute de cercetare şi universităţi pentru participare la proiecte din programe naţionale şi europene.

Domeniile de interes sunt:

Bioresurse: Recuperarea, reciclare şi valorificare subproduse; Protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor (biocombustibili şi aditivi pentru combustibili clasici, solvenţi ecologici; derivaţi ai acizilor graşi cu utilizari speciale; săruri ale acizilor graşi, glicerina şi derivaţi; extracte din plante obţinute prin metode clasice sau neconvenţionale)

Biotehnologii: obţinere de produse biologic active; biotehnologii pentru protecţia şi remedierea solului

Sinteze polimeri, modificare polimeri, elastomeri: catalizatori organo-metalici şi oxidici utilizaţi în polimerizare, hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganţi pentru poliuretani; polimerizare în sisteme disperse. compozite şi nanocompozite polimerice cu proprietăţi speciale; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET), reologia polimerilor, caracterizare polimeri şi compozite; polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea şi degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere şi hidroizolaţii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili

Produse agrochimice: fertilizanti, formulari ecologice, performante pentru produse destinate protecţiei plantelor

Tehnologie Chimică şi Petrochimică: detergenţi şi produse de spălare; substanţe tensioactive şi intermediari specifici; produse organice de bază din resurse petrochimice; produse auxiliare industriale; materiale colorante şi intermediari specifici; catalizatori.


Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM - Filiala Calarasi
Proiectele INCDCP ICECHIM Filiala Calarasi
Anunt incepere proiect
BIOREGIO
Al doilea newsletter al Proiectului BIOREGIO