COMUNICAT DE PRESĂ  INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași  02.10.2019

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași la a cea de-a șasea întâlnire regională  cu factorii implicați în proiectul BIOREGIO

Factorii interesați în valorificarea prin bioeconomia circulară a bio-deșeurilor și a produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii au participat joi, 26 septembrie 2019, la întâlnirea organizată de INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași în cadrul proiectului BIOREGIO, la sediul ICECHIM din București, Splaiul Independenței nr. 202. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului implementării proiectului și a rezultatelor obținute până în prezent, precum și inițierea de discuții privind situația bioeconomiei circulare în România, opinii și propuneri pentru îmbunătățirea instrumentului de politică în vederea susținerii bioeconomiei circulare la nivel național și regional.

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași, se află la sfârșitul primei etapa de implementare (2017-2019) a proiectului Interreg Europe-BIOREGIO în care este partener. Proiectul stimulează dezvoltarea bioeconomiei circulare prin transfer de cunoștințe între cei 8 parteneri din 6 regiuni europene (Finlanda-lider, Spania, Grecia, România, Franța și Slovacia) pentru creșterea competențelor în domeniul reciclării și valorificării bio-deșeurilor și îmbunătățirea instrumentelor de politici regionale.

În cadrul evenimentului s-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul primelor 5 semestre de implementare a proiectului BIOREGIO, s-au evidențiat rezultatele obținute și au fost promovate exemple de bună practică de valorificare a bio-deșeurilor, în special cele din regiunea Nitra, prezentate cu ocazia vizitelor în teren la ultimul eveniment interregional din Slovacia în perioada 14-15 mai 2019.

Un punct important din program l-a constituit dezbaterea cu tema: Cum ar putea fi sprijinită dezvoltarea bioeconomiei circulare în România? – ocazie de a discuta și dezvolta Planul de Acțiune BIOREGIO pentru țara noastră privind îmbunătățirea instrumentului de politică în domeniul bioeconomiei circulare.

Ordinea de zi a inclus, de asemenea, prezentări de exemple de bună practică:

-        proiectul Interreg (partener ADR Sud-Muntenia): Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară

-        proiectul SIPOCA cofinanțat din Fondul social european (FSE): Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate

-        Utilizarea biodeșeurilor pentru creșterea insectelor (proteine destinate utilizării ca hrană pentru animale, păsări de curte și pești) – prezentare prin Skype- Danish Technological Institute

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților (MDRAP, AFIR, ADR Sud-Muntenia, ADR București-Ilfov, Ministerul Energiei, Consiliul Județean Ilfov), ONG-uri și agenți economici interesați de domeniul valorificării bio-deșeurilor care au căutat să identifice modalități practice pentru susținerea bioeconomiei circulare în Regiunea Sud Muntenia și în România.

Informații suplimentare:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/                                                        #BIOREGIOproject

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi                               icechim.calarasi@gmail.com , tel.: 0724.420.257