COMUNICAT DE PRESĂ  INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași  25.11.2019

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași la a cea de-a șaptea întâlnire regională  cu factorii implicați în proiectul BIOREGIO

Factorii interesați în valorificarea prin bioeconomia circulară a bio-deșeurilor și a produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii au participat miercuri, 20 noiembrie 2019, la întâlnirea organizată de INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași în cadrul proiectului BIOREGIO, la sediul ICECHIM din București, Splaiul Independenței nr. 202.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului implementării proiectului și rezultatele obținute în Semestrul 6 - al șaselea eveniment interregional din Franța 5-7 noiembrie 2019, povești de succes și bune practici identificate în proiectul BIOREGIO, exemple de bune practică din Franța, Pays de la Loire - vizite în teren.

De asemenea, a fost prezentat Planul de Acțiune pentru îmbunătățirea Instrumentului de politică în sprijinul bioeconomiiei circulare, subiect care a inițiat dezbateri privind Bioeconomia circulară în România și experiența BIOREGIO.

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași se află la sfârșitul primei etape de implementare (2017-2019) a proiectului Interreg Europe-BIOREGIO în care este partener-reprezentant al Regiunii Sud Muntenia. Proiectul stimulează dezvoltarea bioeconomiei circulare prin transfer de cunoștințe între cei 8 parteneri din 6 regiuni europene (Finlanda-lider, Spania, Grecia, România, Franța și Slovacia) pentru creșterea competențelor în domeniul reciclării și valorificării bio-deșeurilor și îmbunătățirea instrumentelor de politici regionale.

În cadrul întâlnirii s-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul primelor 6 semestre de implementare a proiectului BIOREGIO și au fost promovate exemple de bună practică de valorificare a bio-deșeurilor evidențiate cu ocazia competiției organizate în prima zi a evenimentului interregional - 3 câștigători: Social Plate/Greece https://bit.ly/2rdLHzl , Wood vinegar/Spain https://bit.ly/2QGbaMf , Grain Cluster/Finland https://bit.ly/2D6BRBT .

Un punct important din program l-a constituit dezbaterea cu tema: Bioeconomia circulară în România /  experiența BIOREGIO.

Ordinea de zi a inclus, de asemenea, o Masă rotundă: Circular Economy Workshop - Closing the loop from agro-industries – prezentarea proiectelor Secvent, Convert-Si și alte exemple de bună practică în domeniul bioeconomiei circulare din România.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților (Ministerul Mediului, Apelor ș Pădurilor, Agenția pentru Finanțarea Investitiilor Rurale, Ministerul Educației și Cercetării), ONG-uri, agenți economici și cercetători interesați de domeniul valorificării bio-deșeurilor care au căutat să identifice modalități practice pentru susținerea bioeconomiei circulare în Regiunea Sud Muntenia și în România.

Informații suplimentare:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/                                                        #BIOREGIOproject

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi                               icechim.calarasi@gmail.com , tel.: 0724.420.257