INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași la al treilea eveniment de diseminare regională BIOREGIO

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași, reprezentant al Regiunii Sud Muntenia, se află în al treilea an de implementare a proiectului Interreg Europe-BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/ , proiect care face posibil schimbul de experiență între cei 8 parteneri din 6 regiuni de dezvoltare europene (din Finlanda-lider, Spania, Grecia, Romania, Franța și Slovacia) privind reducerea deșeurilor (deșeuri menajere, alimentare, biologice, nămoluri industriale și nămoluri de la stațiile de epurare, deșeuri din agricultură) prin reciclare și valorificare.

Proiectul, cu un buget de 1,5 mil. euro (85% cofinantare din partea UE), susține politici economice care să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să stimuleze bioeconomia circulară.

Având în vedere că bioeconomia circulară are o contribuție importantă în dezvoltarea economiei circulare, ICECHIM Filiala Călărași a fost invitat să participe la elaborarea Strategiei pentru Tranziţia României spre Economia Circulară 2020-2030 (ROCES)  pentru a împărtăși din experiența acumulată în cadrul proiectului BIOREGIO.

Pe data de 11 iunie 2019, INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași a organizat la ROMSILVA, București, a treia întâlnire regională BIOREGIO cu prilejul conferinței IRCEM Roadmap for Developing a Strategy on the Circular Economy in Romania.

În cadrul evenimentului s-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul primelor 5 semestre de implementare a proiectului BIOREGIO, au fost prezentate exemple de bună practică în valorificarea biodeșeurilor și a avut loc dezbateri în cadrul unui workshop cu tema: Îmbunătățirea instrumentului de politică prin Planul de Acțiune BIOREGIO în sprijinul bioeconomiei circulare în România.  

Evenimentul a reunit reprezentanți ai ministerelor, autorități publice, institute CDI, universități, asociații profesionale și agenți economici interesați de domeniul valorificării biodeșeurilor care au căutat să identifice modalități practice de punere în aplicare a Planului de acțiune BIOREGIO pentru susținerea bioeconomiei circulare în Regiunea Sud Muntenia și în România.

Informații suplimentare:

https://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio/bioregiodis

https://www.interregeurope.eu/bioregio/  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

 #BIOREGIOproject

 

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi,

                               icechim.calarasi@gmail.com , tel.: 0724.420.257