BULETINUL INFORMATIV nr. 5 

BIOREGIO

A apărut al cincilea buletin informativ al Proiectului BIOREGIO, în care sunt prezentate obiectivele și activitățile desfășurate în semestrul V de implementare a proiectului (01/2019-06/2019).

Varianta în limba engleză poate fi accesată la următorul link: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=510

Pentru abonarea la Newsletter, vă rugăm să accesați urmatorul link: http://bit.ly/2CCyvUS

 BIOREGIO este un proiect de tip Interreg Europe cu un buget de 1,5 mil. euro (85% finanţare din partea UE) la care participă 8 parteneri din 6 ţări europene (Finlanda, Spania, Grecia, Slovacia, Romănia şi Franţa), se derulează în perioada ianuarie 2017- decembrie 2021 şi îşi propune să stimuleze bio-economia circulară prin transferul de cunoştinţe privind  cele mai bune tehnologii disponibile şi modele de cooperare, concomitent cu dezvoltarea politicilor şi programelor regionale în domeniu. 

Pentru mai multe informaţii despre BIOREGIO accesaţi:  https://www.interregeurope.eu/bioregio/

 

Al cincilea eveniment BIOREGIO în Regiunea Nitra, Slovacia

14-15 mai 2019

Evenimentul inter-regional a fost organizat în Slovacia de către Universitatea de Agricultură din Nitra, în perioada 14-15 mai 2019. Tematica conferinței a fost: Biocombustibili și inovații în agricultură.

Prima zi a cuprins trei prezentări ale instrumentelor de politică regionale și naționale în sprijinul bioeconomiei circulare și  a  continuat  cu  prezentări de bune practici din cele 6 regiuni europene partenere, urmate de discuții tematice organizate în grupuri restrânse. Subiectele abordate au fost:

1. Provocările pentru dezvoltarea instrumentelor de politică;

2. Tehnologiile legate de biocombustibili și inovații agricole;

3. Bioeconomia circulară ca stil de viață în regiunile partenere: Implicarea cetățenilor.

 

În partea a doua a zilei au fost prezentate propunerile pentru Planurile de Acțiune ale fiecărei regiuni în parte și a avut loc o masa rotundă la care au fost schimbate opinii interesante care au subliniat importanța colaborării actorilor implicați cu autoritățile pentru îmbunătățirea politicilor și a instrumentelor de politică în sprijinul bioeconomiei circulare. Cu ocazia conferintei a fost prezentat un material video care exemplifică rolul proiectului BIOREGIO în evoluția instrumentelor de politică în regiunea Nitra  https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/.

 

Ziua a doua a fost dedicată vizitelor în teren. Partenerilor şi factorilor interesaţi li s-au prezentat obiective de interes pentru proiectul BIOREGIO:

-        Stația de BIOGAZ de la ferma Universității care produce energie termică și electrică din gunoiul de grajd și diverse deșeuri organice

-        Stația de tratare ape uzate a orașului Nitra cu o linie de separare mecanică și una de tratare biologică, precum și o instalație de digestie anaerobă a nămolului

-        Stația de gestionare a deșeurilor municipale care colectează separat deșeurile din Regiunea Ponitrie și recuperează deșeurile biodegradabile.

-        Distileria din Jelšovce care folosește o tehnologie de ultimă generație și valorifică integral deșeurile.

Buletinul informativ cuprinde și o prezentare mai detaliată a instrumentului de politică vizat din Regiunea Nitra și contribuția Universității pentru Agricultură din Nitra prin proiectul BIOREGIO la îmbunătățirea Planului de Acțiune 2019-2021 în ceea ce privește bioeconomia circulară.

Al 6-lea eveniment interregional din cadrul proiectului BIOREGIO se va desfășura în perioada 05-06.11.2019 la Nantes, FRANȚA.

Evenimentul va finaliza faza I a proiectului, prezentând Planurile de Acțiune regionale și povești de succes identificate.