Proiectul BIOREGIO a ajuns la finalul primei etape de implementare (01.2017 – 12.2019), etapă bazată pe activități de colaborare/schimb de experiență pentru stimularea bio-economiei circulare în regiunile partenere. Rezultatul la finalizarea primelor 6 semestre îl reprezintă elaborarea a 6 planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentului de politică în vederea susținerii bio-economiei circulare la nivel national și regional: până înprezent au fost aprobate 2, celelalte 4 sunt în curs de validare.

Pe parcursul semestrului al 6-lea au avut loc schimburi de experiență cu privire la cele mai bune tehnologii disponibile și modele de cooperare în cadrul întâlnirilor regionale cu factorii interesați, a evenimentelor de diseminare regionale, precum și cu prilejul celui de-al șaselea eveniment inter-regional din Franța, 05-06.11.2019. Pe site-ul proiectului au fost promovate 43 de exemple de bună practică în domeniul bio-economiei circulare, dintre care 27 au fost validate de experți și publicate pe  Interreg Europe Policy Learning Platform.

Varianta în limba engleză a buletinului informativ poate fi accesată la următorul link:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

BIOREGIO este un proiect de tip Interreg Europe la care participă 8 parteneri din 6 ţări europene (Finlanda, Spania, Grecia, Slovacia, Romănia şi Franţa) care își propune să stimuleze dezvoltarea bioeconomiei circulare prin schimbul de experiență privind cele mai bune tehnologii și modele de cooperare disponibile.

Mai multe informații despre proiectul BIOREGIO le găsiți accesând: https://www.interregeurope.eu/bioregio/ și abonându-vă la BIOREGIO Newsletter https://bit.ly/2PrVo3y

 

Al șaselea eveniment inter-regional BIOREGIO

În Nantes, Pays de la Loire, Franța

Asociatia Camerelor pentru Agricultură din zona Atlantică, cu sprijinul Consiliului Regional Pays de la Loire și Comunitatea Mauges, au organizat la Nantes în perioada 05-06 noiembrie 2019 al 6-lea Eveniement Inter-regional din cadrul proiectului BIOREGIO, tematica propusă fiind: Dezvoltarea de politici și planurile de acțiune din regiunile partenere în proiect.

 

 Prima zi a debutat cu prezentarea strategiei și a planurilor de acțiune în domeniul  economie și bioeconomiei circulare din regiunea Pays de la Loire. Au urmat prezentările planurilor de acțiune pentru promovarea bioeconomiei circulare în regiune ale partenerilor de proiect.

 Un punct important din agenda evenimentului l-a reprezentat masa rotundă având ca temă realizările obținute în fiecare regiune în parte ca urmare a participării la implementarea proiectului (2017-2019). Au fost evidențiate schimbările din domeniul politicii și lecțiile învățate în prima fază de implementare a proiectului BIOREGIO și s-a pus accent pe importanța coperării și a procesului de învățare. Vorbitorii au prezentat cele mai bune practici regionale cu potential ridicat de replicare în alte regiuni. S-a concluzionat că proiectul a adus o contribuție incontestabilă la evidențierea conceptului de bioeconomie circulară în instrumentul de politică la nivel regional.

Tot în această zi au fost acordate Premiile BIOREGIO pentru:

  • BunePractici identificate în proiect:

I: SOCIAL PLATE (Greece) – limitarea risipei de alimente, asigurarea hranei pentru grupuri defavorizate și crearea de locuri de muncă pentru șomeri

II: Wood vinegar as a natural bio-herbicide (Spain)

III: The Grain Cluster (Finland) – Model de cooperare între companii

                https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

  • Povești de success (video) identificate în proiect:

Câștigător: Towards a bio-based circular economy in Pays de la Loire Region

https://www.youtube.com/playlist?list=PLar9YWNRDiueENvBIPGpgXPOphOXnT3Nq

 

Ziua a doua a fost dedicate vizitelor în teren pentru a lua contact cu bunele practici de valorificare biodeșeuri din zona rurală Mauges. Participanților li s-au prezentat diferite initiative întreprinse pentru reducerea risipei alimentare, promovarea procesului de compostare și a reciclării deșeurilor verzi. Ziua a continuat cu vizita la o fermă în care se recicează deșeurile verzi municipale pentru regenerarea solului.

 

De la schimb de experiență la acțiuni la nivel regional

La sfârșitul primei faze a proiectului BIOREGIO (01.01.2017-31.12.2019) toate regiunile partenere au pregătite planuri de acțiune pentru stimularea bioeconomiei circulare care au la bază experiența acumulată în această etapă.

Planurile de Acțiune BIOREGIO finalizate și aprobate se găsesc la adresa:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/

În următorii doi ani (01.01.2020-31.12.2021) proiectul va urmări și va susține punerea în aplicare a Planurilor de Acțiune și va sprijini de asemenea realizarea obiectivelor pe termen lung.

Bune Practici în Regiunea Pays de la Loire

1.     Les Jardins de LAnjou - separarea și valorificarea bio-deșeurilor prin compostare în cadrul complexului hotelier

2.     AgriBioMethane - obținerea de biometan prin digestia anaerobă a deșeurilor Agricole și injecția în rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

3.     Derval site – recuperare energie în cadrul instalației de digestie anaerobă  care valorifică bio-deșeurile din agricultură și industrie.

4.     Proiectul West Grid Synergy- dezvoltarea de soluții inteligente pentru rețelele de gaz

5.     Valorificarea deșeurilor verzi din grădini– Mauges Communauté ajută asociațiile să ofere locitorilor tocătoare pentru a-și recicla deșeurile verzi în propriile grădini

6.     Yeu Island- soluții eficiente pentru a reduce transportul maritim al deșeurilor și pentru promovarea producției agricole locale

7.     Clusterul Methatlantique – rețea dinamică într-un context regional favorabil dezvoltării sectorului digestiei anaerobe

Mai multe informații: https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

 Vizibilitatea BIOREGIO în cifre (date 01.2017-11.2019):

Accesări site  https://www.interregeurope.eu/bioregio/

3011/semestru – Cel mai mare număr de accesări al unui proiect de tip Interreg Europe

            76% accesări țări partenere BIOREGIO

            24% accesări alte țări (Europa, SUA)

Apariții Media: 312

            Video: 7 cu112 vizualizări

            Newsletters: 6 cu 283 000 abonați

Evenimente de comunicare/diseminare:

-        42 evenimente de comunicare internă

-        60 evenimente de comunicare externă

-        18 evenimente de diseminare regională

 

Principalele rezultate BIOREGIO:

-      43 de exemple de bună practică identificate din care 27 promovate pe Policy Learning Platform

-      2 Policy Briefs

-      2 Policy Reports

-      61 Communicate de Presă