BIOREGIO participă la elaborarea Strategiei pentru Tranziţia României spre Economia Circulară

Al treilea eveniment de diseminare regională BIOREGIO în Regiunea Sud Muntenia, 11.06.2019

 

INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași, partener în cadrul proiectului Interreg Europe - BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/ ca reprezentant al Regiunii Sud Muntenia, susține stimularea bioeconomiei circulare prin îmbunătățirea cunoștințelor legate de politici și instrumente de politici în domeniu, precum și prin promovarea celor mai noi tehnologii și modele de cooperare pentru închiderea lanțurilor valorice din bioeconomie. 

Principala activitate din prima etapă a proiectului, 2017-2019, o reprezintă transferul de cunoștințe în cadrul întâlnirilor regionale și inter-regionale cu partenerii de proiect și cu factorii interesați pentru elaborarea Planului de acțiune care să stimuleze bioeconomia circulară în regiune și în România.

Un astfel de eveniment, Al treilea eveniment de diseminare regională BIOREGIO în Regiunea Sud Muntenia,  a avut loc pe data de 11 iunie 2019, la Regia Națională a Pădurilor, ROMSILVA, București, în cadrul conferinței IRCEM Roadmap for Developing a Strategy on the Circular Economy in Romania 2030 (ROCES).  Proiectul ROCES vizează fundamentarea pilonilor ce vor susține implementarea economiei circulare în România prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi: societate civilă, administraţie, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura socială și atragerea suportului financiar necesar. Studiul are ca scop să adune opinii privind circularitatea și  penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare teritorială, oferind  oportunitatea de a contribui la ceea ce constituie provocarea secolului 21: transformarea economiei liniare într-una circulară.

Având în vedere că bioeconomia are o contribuție importantă în dezvoltarea economiei circulare, INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași a fost invitat să participe la elaborarea Strategiei pentru Tranziţia României spre Economia Circulară 2020-2030 pentru a împărtăși din experiența acumulată în cadrul proiectului BIOREGIO.

În cadrul evenimentului s-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul primelor 5 semestre de implementare a proiectului BIOREGIO, precum și al rezultatelor obținute, au fost prezentate exemple de bună practică în valorificarea biodeșeurilor și a avut loc dezbateri în cadrul unui workshop cu tema: Îmbunătățirea instrumentului de politică prin Planul de Acțiune BIOREGIO în sprijinul bioeconomiei circulare în România.  Discuțiile s-au axat pe cele trei direcții de acțiune specifice identificate pentru stimularea bioeconomiei circulare:

1. Pregatirea strategiei naționale / regionale în domeniu

2. Instrumente financiare necesare

3. Promvarea tehnologiilor pentru valorificarea bio-deșeuri / fluxuri biologice

Evenimentul a reunit cca 60 de reprezentanți ai ministerelor, autorități publice, institute CDI, universități, asociații profesionale și agenți economici interesați de domeniul valorificării biodeșeurilor care au căutat să identifice modalități practice de punere în aplicare a Planului de acțiune BIOREGIO pentru susținerea bioeconomiei circulare în Regiunea Sud Muntenia și în România.

Prin contribuția la 4 din cele 8 conferințe organizate de IRCEM, INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași este cooptat în grupurile de lucru pentru elaborarea Strategiei pentru Tranziţia României spre Economia Circulară 2020-2030 în domeniul bioeconomiei circulare.

Informații suplimentare:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/  https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/ ;  #BIOREGIOproject

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi,

                               icechim.calarasi@gmail.com , tel.: 0724.420.257